CERN — the European Organization for Nuclear Research

Particles4U (български )

Young researchers

Конкурсът Particles4U

Конкурсът Particles4U е спонсориран от Европейската асоциация по физика (EPS) и организиран от Международната група за популяризиране на физиката на елементарните частици (IPPOG).  Ние в IPPOG сме учени, научни комуникатори и преподаватели, ангажирани с подхранването на любопитството и популяризирането на физиката на елементарните частиците на локално и глобално ниво.

Предизвикателството

Ако сте ученик или учител в начално училище или гимназия, тогава това предизвикателство е точно за вас. Създайте образователен, забавен и вдъхновяващ проект, показващ как елементарните частици присъстват в нашето ежедневие. Това може да бъде предмет, прототип, план на урока, игра, експеримент или дори произведение на изкуството. Използвайте въображението си! Просто не забравяйте да включите образователен елемент - нещо, което ще изпрати посланието, че елементарните частици са основна част от нашия живот.

Правила за участие

Конкурсът се провежда в две категории: за ученици до 12 годишна възраст и техните учители и още една категория за ученици в гимназията (на 13+ години) и техните учители. Няма ограничения за брой участници в един екип при изготвянето на общ проект. Ще бъдат приемани заявки за участие както от индивидуални автори, така и проекти, по които е работил цял клас или няколко на брой класове. Приветстваме участието на художници, музиканти и писатели, които да съдействат при изготвянето на конкурсния проект. Крайната цел на вашия проект е да изпратите послание как физиката на елементарните  частици е навсякъде около нас и по какъв начин тя оказва влияние върху живота на нашата планета.

Наградите

Победителите от двете категории ще бъдат наградени с:

  • Гостуване на физик от IPPOG, който ще направи презентация, свързана с физиката на елементарните частици, съобразена с възрастта на учениците и ще отговори на вашите въпроси (по възможност на български език);
  • Специален подарък от CERN и индивидуален сертификат за всеки член от екипа
  • Преподавателите в горните курсове на гимназиалното образование ще получат работещ детектор на елементарни частици, с който учениците ще имат възможност да измерват космически мюонни лъчи в клас.

Кандидатстване

Моля, попълнете регистрационната форма до 7 януари 2018 г. Не забравяйте да приложите следните материали:

  • Писмено описание на проекта, включително целите и целевата аудитория;
  • Изображения и / или видеоклип, които могат да ни помогнат да разберем по-добре приложението и възможностите на проекта;
  • Друг помощен материал, който смятате, че е от значение.

Очакваме с нетърпение да видим вашите творчески идеи!

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или нужда от помощ при кандидатстването, моля свържете се с екипа на IPPOG на ippog.info@cern.ch