CERN — the European Organization for Nuclear Research

Particles4U (Česky)

Young researchers

Soutěž Particles4U

Particles4U je soutěž pro žáky a učitele sponzorovaná Evropskou fyzikální společností (European Physical Society, EPS) a organizovaná Mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky (International Particle Physics Outreach Group, IPPOG). My v IPPOGu jsme vědci, mluvčí a pedagogičtí pracovníci zabývající se popularizací částicové fyziky na celém světě.

Zadání

Pokud jste žák nebo učitel na základní škole, pak pro vás máme následující výzvu. Vytvořte vzdělávací, zábavný a inspirativní nástroj, který ukáže, jak jsou elementární částice přítomny v našem každodenním životě. Může to být předmět, prototyp, výukový plán, aktivita, hra, experiment či dokonce umělecké dílo. Použijte svoji tvořivost! Vždy ovšem zahrňte výukový prvek – něco, co ukáže, že věda a elementární částice jsou klíčovou součástí našich životů.

Účastníci

Soutěž má dvě kategorie: jednu pro žáky do 12 let včetně a pro jejich učitele, druhou pro žáky od 13 let a pro jejich učitele. K účasti jsou zváni jednotlivci, skupiny, třídy či dokonce skupiny tříd z celého světa. Účastnit se mohou umělci, muzikanti, spisovatelé, stejně jako borci v matematice a ve vědě. Vaším úkolem je ukázat zbytku světa, že částicová fyzika je všude a že mnoha způsoby ovlivňuje naše životy.

Ceny

Dva nejlepší příspěvky v každé kategorii obdrží tyto ceny:

  • Návštěvu částicového fyzika z IPPOGu, který vás formou přednášky uvede do světa částicové fyziky a který odpoví na vaše otázky. Samozřejmě vše způsobem adekvátním vašemu věku a úrovni vašich znalostí.
  • Zvláštní dárek od CERNu a diplom pro vítěze dostane každý člen vítězných týmů jako ocenění dosaženého úspěchu.
  • Učitelé vítězných týmů v kategorii “pro žáky od 13 let a jejich učitele” dostanou opravdový funkční detektor elementárních částic. Stačí ho připojit k notebooku a spustit webový prohlížeč a můžete detekovat kosmické miony přímo ve třídě.

Jak se přihlásit

Vyplňte, prosím, formulář a to do 7. ledna 2018. Přihláška musí obsahovat následující:

  • Popis vašeho příspěvku spolu s tím, jaký účel má plnit a pro kterou cílovou skupinu je určen;
  • Obrázky a/nebo video, které nám lépe pomohou pochopit jeho použití a možnosti;
  • Jakýkoliv další podpůrný materiál, o kterém si myslíte, že je relevantní.

Těšíme se na vaše tvořivé nápady!

Kontakt

Pokud máte jakékoliv otázky či pokud potřebujete pomoci s vaším projektem, kontaktujte, prosím, IPPOG tým na adrese ippog.info@cern.ch.