CERN — the European Organization for Nuclear Research

Particles4U (Slovenčina)

Oznam: Víťazi súťaže Particles4U 2018

Blahoželáme všetkým účastníkom súťaže Particles4U. Dostali sme celkovo 77 prihlášok z 15 krajín: Rakúsko, Brazília, Bulharsko, Kolumbia, Francúzsko, Grécko, Irán, Taliansko, Japonsko, Filipíny, Poľsko, Slovensko, Južná Afrika, Španielsko a USA.

Porota bola príjemne prekvapená kvalitou projektov a bolo náročné vybrať víťazov. Kritéria vo finálnej fáze boli nasledovné: kvalita, originalita, fyzika, realizovateľnosť a celkový dopad projektu. V každej kategórii boli vybraní dvaja víťazi.

Víťazi v kategórii do 12 rokov

2. a 6.  Základná škola v Artemide, Atény, Grécko​

The Quark Show

Žiaci z týchto škôl v Artemide, čo je oblasť blízko Atén v Grécku, spojili časticovú fyziku s humorom  a predstavili dialóg medzi časticami. Ich video sa volá "Kvarková show."
  • Odmena: návšteva školy časticovým fyzikom, diplom a darček z CERNu pre každého účastníka.

Základná škola sv. Klimenta Ochridského v Pavlikeni, Bulharsko

Particle Poster from St. Kliment Ohridski Primary School

Dvaja žiaci z tejto školy urobili poster, ktorý opisuje základné stavebné jednotky prírody, ktorý sa môže využiť na vzdelávanie na základnej škole.

  • Odmena: návšteva školy časticovým fyzikom, diplom a darček z CERNu pre každého účastníka. 

Víťazi v kategórii nad 12 rokov

Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Slovensko​

Ion Trap from Zvolen Slovakia

Dve študentky z tejto školy skonštruovali jednoduchú nízkonákladovú Paulovu pascu na ióny a demonštrovali uväznenie iónov v pasci pomocou zeleného laserového svetla. Napísali príručku vysvetľujúcu fyzikálnu podstatu svojej práce.

  • Odmena: návšteva školy časticovým fyzikom, diplom a detektor CosmicPi pre školu slúžiaci na meranie kozmického žiarenia.

Maria Regina Gymnázium vo Viedni, Rakúsko

Vienna Particle Chocolates

Žiaci zo 6C vyrobili čokolády, koláče, žuvačky, vreckovky, fľaše atď., dekorované zábavnými  ilustráciami o elementárnych časticiach vrátane informácií o časticiach. 

  • Odmena: návšteva školy časticovým fyzikom, diplom a detektor CosmicPi pre školu slúžiaci na meranie kozmického žiarenia.