CERN — the European Organization for Nuclear Research

Particles4U (Slovenčina)

Young researchers

Súťaž "Particles4U"​

Particles4U je súťaž pre mladých študentov a učiteľov sponzorovaná Európskou fyzikálnou spoločnosťou (EPS), organizovaná kolaboráciou International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). My, členovia IPPOG, sme vedci, komunikátori a učitelia, ktorí sa venujú popularizácii časticovej fyziky vo svete.

Výzva

Ak ste žiakom alebo učiteľom na základnej alebo strednej škole, potom máme pre vás výzvu. Vytvorte vzdelávací, zábavný a inšpirujúci nástroj, ktorý demonštruje prítomnosť elementárnych častíc v našom každodennom živote. Môže to byť vec, prototyp, vzdelávací plán, aktivita, hra, experiment, či dokonca umelecké dielo. Buďte kreatívni! Nezabudnite ale na vzdelávací prvok – niečo, čo bude tlmočiť odkaz, že veda a elementárne častice sú nevyhnutnou súčasťou našich životov.

Kto môže súťažiť

Sú dve kategórie: jedna pre žiakov vo veku do 12 rokov a ich učiteľov, a druhá pre žiakov od 13 rokov hore a ich učiteľov. Súťažiť môžu jednotlivci, skupiny, triedy a dokonca aj skupiny tried z celého sveta. Toto zahŕňa budúcich umelcov, hudobníkov a spisovateľov ako aj talenty na matematiku a vedu. Vašim cieľom je naučiť svet, že časticová fyzika je všade a ovplyvňuje naše životy mnohými spôsobmi.

Ceny

Dva najlepšie príspevky v každej kategórii budú odmenené:

·       Návštevou časticového fyzika z IPPOG, ktorý vám na adekvátnej úrovni priblíži súčasnú časticovú fyziku a zodpovie vaše otázky (vo vašom jazyku);

  • Darček z CERNu a certifikát o výhre pre každého člena tímu;
  • Učitelia dvoch najlepších žiackych tímov alebo jednotlivcov z kategórie 13+ dostanú fungujúci detektor častíc. Zapojte laptop s web browserom k tomuto detektoru a môžete merať mióny kozmického žiarenia priamo v triede.

Ako sa prihlásiť?

Vyplňte registračný formulár do 7. januára 2018 vrátane nasledovného:

  • Písomný opis vášho kreatívneho príspevku vrátane jeho cieľov a zamýšľaného publika;
  • Obrázky a/alebo video, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť využitie príspevku a možnosti, ktoré ponúka;
  • Každý ďalší podporný materiál, ktorý je podľa vás relevantný.

Tešíme sa na vaše tvorivé myšlienky!

Kontakt na nás

Ak máte otázky alebo potrebujete pomoc s projektom, kontaktujte prosím IPPOG tím na  .