IPPOG

Members

Romania

Intro

The particle physics community in Romania is centred around CERN collaborations, carried out by physics institutes and major universities in the country (mainly: Bucharest, Cluj, Iasi, Timisoara).
The promotion of physics, of exact sciences and communication with society are important missions of these entities.
"Particle Physics Masterclasses" is the most prestigious action we do for high school students and offers us excellent feedback.

Details

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Comunitatea de Fizica Particulelor din Romania este centrata in jurul colaborărilor CERN, efectuate de institutele de fizica si universitățile mari din tara (in principal: București, Cluj, Iași, Timișoara).
Promovarea fizicii, a științelor exacte si comunicarea cu societatea sunt misiuni importante ale acestor entități.
"Particle Physics Masterclasses" este acțiunea cea mai prestigioasă pe care o organizăm pentru elevi de liceu si ne oferă un feed-back excelent.

JOINED: 2016

CURRENT STATUS: MEMBER

Representative

Paul G.

West University of Timisoara
Dept. of Physics
Bd. V. Parvan 4, RO-300223 Timisoara
+40-722631132
paul.gravila@cern.ch

Paul Gravila

After graduating in Physics from the University of Timisoara (that's my home town) (BSc), University of Bucharest (MSc), I was a doctoral student at the University of Zurich, Switzerland, and received the PhD degree in 1998. Back home in Timisoara, I held many courses in different disciplines such as Nuclear Physics, Elementary Particle Physics, Quantum Mechanics, Computational Physics, Numerical Methods, Detectors, Dosimetry and Radioprotection. In 2013 I joined the Romanian ATLAS Cluster. All these years I was involved in many outreach activities, promoting Physics in High Schools, Researchers Night, Open Days, Public conferences, organizing International Masterclasses in Timisoara. In 2022 I was nominated as the national representative in IPPOG.

După ce am absolvit Facultatea de Fizică la Universitatea din Timișoara (BSc), Universitatea din București (MSc), am fost doctorand la Universitatea din Zurich, Elveția și am primit titlul de doctor în 1998. Înapoi acasă, în Timișoara, am susținut multe cursuri la diferite discipline precum Fizica nucleara, Fizica particulelor elementare, Mecanica cuantica, Fizica computaționala, Metode numerice, Detectoare, Dozimetrie si Radioprotecție. În 2013 m-am alăturat colaborării ATLAS. În toți acești ani am fost implicat în multe activități de comunicare, promovând Fizica în licee, Noaptea Cercetătorilor, Zilele porților deschise, Conferințe publice, organizând Masterclass de Fizica Particulelor la Timișoara. În 2022 am fost nominalizat ca reprezentant național în IPPOG.